Zaburzanie procesów naturalnych

Zaburzanie procesów naturalnych
1 vote, 5.00 avg. rating (90% score)

rp_nauka34.jpgWszystkie mniej lub bardziej szkodliwe procesy techniczne zaburzają naturalne obiegi. Chwilowe korzyści, osiągane przy pomocy techniki, spowodowały, że człowiek przez dłuższy czas nie zwracał uwagi na uboczne skutki swoich działań. Wraz z przyrostem ludności i postępem cywilizacji coraz silniej ingerował w naturalne obiegi nie dostrzegając zupełnie ich prawidłowości. Zniszczenie całych obszarów zdrowego krajobrazu przez kwaśne deszcze, obciążenie wody pitnej i środków spożywczych szkodliwymi substancjami, zanieczyszczenie mórz, redukcja wielu gatunków roślin i zwierząt i inne, rozliczne szkody wyrządzone naturalnemu środowisku, doprowadziły wreszcie w ostatnich latach do uświadomienia sobie, czym jest naprawdę środowisko. Podstawową ideą tej jeszcze stosunkowo młodej świadomości jest prawda, że poprawy ludzkich warunków życia nie można osiągnąć wbrew naturze, lecz w zgodzie z nią. Dlatego ekologia, nowa ? ściśle związana także z geografią ? dyscyplina biologii, bada wzajemne oddziaływania jakie zachodzą między żywymi organizmami, a ich środowiskiem. W ostatnich czasach zainicjowano wiele badań krajowych i międzynarodowych, które mają na celu zarówno poznanie prawidłowości istniejących w środowisku naturalnym/jak i ich zachowanie lub odtworzenie. Dysponujemy już pierwszymi, wstępnymi wynikami.

Pozostałe artykuły o szkole i edukacji: