Wyniki współczesnych badań

Wyniki współczesnych badań
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Materia umysłu

Szczególnie ważne zaś są zasady jej organizacji. Dopiero uzbrojeni w taką wiedzę, bę­dziemy mogli stawić czoło trudnościom, jakie napotykamy w studiach nad umysłem, i zaproponować nowe rozwiązania powracających kwestii, o których pisałem powyżej.Biorąc pod uwagę wyjątkowość świadomości i niezdolność naszych myśli do „wglądu” we własne mechanizmy, nie po­winniśmy się dziwić, że filozofowie proponowali ideę substan­cji myślącej, a niekiedy nawet rodzaj panpsychizmu, głosząc, że cała materia jest świadoma. Wyniki współczesnych badań sugerują jednak, że substancja fizyczna stanowiąca podstawę umysłu nie jest wcale wyjątkowa. Przeciwnie, jest materią całkiem zwyczajną, złożoną z kilku pierwiastków chemicz­nych: węgla, wodoru, tlenu, azotu, siarki i fosforu oraz z kilku pierwiastków śladowych. Nie ma więc niczego w samym skła­dzie mózgu, co mogłoby świadczyć o osobliwej naturze umys­łu; wyjątkowa jest natomiast jego organizacja.

Pozostałe artykuły o szkole i edukacji: