WRAZ Z ROZWOJEM

WRAZ Z ROZWOJEM
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

WRAZ Z ROZWOJEM

Nie mamy powodu, by ten cel porzucić, gdyż obserwatorzy w teoriach Einsteina czy Heisenberga są psychologicznie przejrzyści. Intencje i motywy obserwatora, mimo pojawiających się twierdzeń filozofów fizyki o ich waż­ności dla pomiarów kwantowych, nie muszą być brane pod uwagę przy konstrukcji wyjaśnień w fizyce. Umysł pozostaje oddzielony od natury. Jak słusznie zauważył Whitehead,-umysł został przywróco­ny naturze wraz z rozwojem fizjologii i psychofizjologii, który nastąpił w końcu dziewiętnastego wieku. Od tego czasu nie bardzo wiemy, co z tą wiedzą zrobić. W problemach, jakie powstają w wyniku odkryć neurofizjologii, tkwi coś równie fundamentalnego jak w odkryciach teorii względności i w me­chanice kwantowej. Czy obserwatorzy są jedynie „rzeczami”, tak jak pozostałe obiekty w świecie? Jak mamy wyjaśnić niezwykły dar (czy raczej kompulsywną potrzebę) obserwato­rów dzielenia świata na kategorie rzeczy i odnoszenia się do nich w specyficzny sposób, niedostępny dla obiektów nieoży­wionych?

Pozostałe artykuły o szkole i edukacji: