W KLINIKACH MEDYCZNYCH

W KLINIKACH MEDYCZNYCH
1 vote, 4.00 avg. rating (80% score)

W KLINIKACH MEDYCZNYCH

Tymczasem w klinikach medycznych dokonywano odkryć aspektów natury ludzkiej i zachowania, których nie można było ignorować. Należało do nich odkrycie map mózgu w dzie­więtnastym wieku przez _Gjistava Fritscha i Juliusa Hitziga, którzy zauważyli, że elektryczne stymlacjji określonych czę­ści mózgu towarzyszą specyficzne ruchy ciała, oraz odkrycie przez Paula Broca, że uszkodzenie pewnych obszarów prawej półkuli prowadzi do afazji motorycznej (niemożności wysła­wiania się). W krótkim czasie rozwinęły się szkoły neurofi- zjologii i w początkach dwudziestego wieku naukowcy byli już całkiem zaawansowani w badaniach samej aktywności ner­wowej. Między pierwszą i drugą wojną światową innowacje techniczne opracowane przez sir Charlesa Sherringtona umoż­liwiły wykrywanie aktywności indywidualnej oraz aktywności zbiorowej neuronów.

Pozostałe artykuły o szkole i edukacji: