Szkolenia BHP – Elbląg

Szkolenia BHP – Elbląg
1 vote, 5.00 avg. rating (90% score)

Szkolenia BHP (2)Szkolenia bhp – obowiązek pracodawcy Szkolenia bhp są niezbędne w każdym zakładzie pracy i należą do obowiązków pracodawcy. Jeśli zlekceważy on ten obowiązek, w razie
wypadku przy pracy ponosi za niego pełną odpowiedzialność i naraża się na dotkliwe skutki finansowe.

Przepisy prawa przewidują dwa rodzaje szkoleń: wstępne i okresowe.

Szkolenia wstępne.
Każdy pracodawca, przyjmując do pracy nowego pracownika, ma obowiązek dopilnowania, aby przeszedł on szkolenie wstępne bhp. Ma ono na celu zapoznanie pracownika z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie obowiązują na stanowisku, na którym będzie on zatrudniony. Jest to niezbędne, bo zarówno pracodawca, jak i pracownik, powinni zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw związanych z wykonywaną pracą. Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia, które włącza się do akt osobowych pracownika.

Szkolenie okresowe.
Szkolenia okresowe przeprowadzane są w trakcie zatrudnienia i mają na celu ugruntowanie wcześniej nabytej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy. Częstotliwość szkoleń jest uzależniona od rodzaju wykonywanej przez pracownika pracy. I tak:
– pierwsze szkolenie okresowe kadry kierowniczej należy przeprowadzić w okresie 6 miesięcy od zatrudnienia,
– osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych powinni przechodzić szkolenie okresowe raz na 3 lata,
– osoby na stanowiskach biurowych – raz na 6 lat.

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia, które przechowuje się w aktach osobowych pracownika.

Pozostałe artykuły o szkole i edukacji: