Szkoła podstawowa nr 5 Piaseczno

Szkoła Podstawowa – czym jest ta instytucja?

Szkoła Podstawowa – w skrócie SP – jest ważnym i obowiązkowym elementem edukacji w Polsce. Stanowi jakoby rdzeń systemu oświaty polskiej – ze wszystkich etapów edukacji jest chyba najbardziej niezmiennym, ponadto daje młodym ludziom najbardziej podstawową wiedzę, która może być rozwijana w dalszych latach. Szkoła Podstawowa była niegdyś 7-letnia, następnie od 1966 roku – 8-letnia. W 1999 roku czas trwania nauki w Szkole Podstawowej skrócono do 6 lat, natomiast wprowadzono nowy etap edukacji, jakim były 3-letnie gimnazja. W 2017 roku gimnazja zlikwidowano, a Szkoła Podstawowa jest znów 8-letnia. Pierwsze trzy lata nauki to tzw. nauczanie początkowe. Do pierwszej klasy idą dzieci w wieku 6 lub 7 lat. Uczą się one, oprócz podstawowych umiejętności jak czytanie, pisanie, matematyka, także: języka obcego, plastyki, edukacji muzycznej, mają również zajęcia wychowania fizycznego. Uczniowie oceniani są głównie opisowo, a na koniec edukacji na tym etapie piszą test sprawdzający ich wiedzę. W kolejnych 5 latach Szkoły Podstawowej młodzi ludzie uczą się już konkretnych przedmiotów, jak: język polski, matematyka, fizyka, chemia, geografia czy informatyka. Po skończeniu 8 klasy uczniowie piszą egzamin ósmoklasisty.

Pozostałe artykuły o szkole i edukacji: