SZEROKI ZASIĘG

SZEROKI ZASIĘG
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Szeroki zasięg filmu i telewizji, stopień nasycenia nimi społecznej komunikacji, ich intensywna obecność w polu widzenia i uwagi ludzi, wszystko to wywołało z czasem zmiany w układzie dotychczasowym. Na przykład, pozwala, jak myślę, zobaczyć w nowym świetle potoczne zachowania ludzi. Kultura werbalna zwracała uwagę przede wszystkim na werbalne składniki zachowań, nie interesowała się zachowaniami niewerbalnymi. Co więcej, zachowania potoczne odbierane były jako oczywiste, nieproblematyczne, nie wyodrębniały się w znaczące segmenty. Inaczej mówiąc, werbalna świadomość komunikacyjna umieszczała je raczej w porządku natury niż w porządku kultury. Dopiero współczesny kontekst sprawił, że potoczne zachowania ludzi odbierane są czy też odbierane być mogą jako fakty kultury o charakterze audiowizualnym: objęte zostały kodowaniem, poddawane są interpretacyjnej analizie. Współcześnie kształtuje się praktyka komunikacyjna face to face, która zdobywa samowiedzę. Obejmuje rozmaite formy interakcji, a elemen­tarną jej postacią jest komunikowanie się pomiędzy dwiema osobami: w diadzie. Formę taką nazywam podstawową sytuacją antropologiczną o komunika­cyjnym charakterze.

Pozostałe artykuły o szkole i edukacji: