STRONA WIZUALNA

STRONA WIZUALNA
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Najpierw udało się utrwalić stronę wizualną w ruchu, obraz był ruchomy, ale niemy; nieobecność dźwięku starano się zastąpić wizual­nymi środkami artystycznymi i zinterpretować estetycznie. Potem do zreproduko- wanego obrazu dodano ścieżkę dźwiękową, i upłynęło wiele czasu zanim to natu­ralne, zdawałoby się, sąsiedztwo dało świadectwa autentycznej współpracy. Dźwięczący ekran kinowy powstał zatem w następstwie technicznych i estetycznych zabiegów zmierzających świadomie do scalenia niejednorodnych elementów składowych w pewną swoiście zespoloną całość. I jeszcze długo potem realizacja fil­mów odbywała się w dwóch etapach – rejestracji obrazowej oraz postsynchronów. Stosunkowo niedawno dopiero wprowadzono kamery synchroniczne. Inaczej telewizja, która w parę dziesiątków lat po kinie narodziła się od razu jako audiowizualna. I w tej różnicy między drogą rozwojową filmu – od niemego do dźwiękowego i audiowizualnego – a powstaniem telewizji audiowizualnej od samego początku znajduje wyraz odmienny status i charakter audiowizualności u progu naszego wieku oraz w połowie XX stulecia.

Pozostałe artykuły o szkole i edukacji: