Różne oblicza edukacji

edukacja (32)Zdobywanie wiedzy towarzyszy człowiekowi niemal od początku życia. Edukacja to słowo mające różne znaczenia w dziedzinach zajmujących się wychowaniem, kształceniem i rozwojem człowieka. Z terminem edukacja spotykamy się na każdym kroku. Formalnie używa się tego terminu w przedszkolu i szkole na różnych poziomach nauczania. Używa się tu terminów: edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna, edukacja w kl. 4-6, edukacja w gimnazjum, edukacja w szkole średniej, edukacja związana ze zdobyciem zawodu. W ostatnim czasie trwają konsultacje społeczne, której tematem jest edukacja dzieci i młodzieży. A po wstąpieniu Polski do UE w polskich szkołach została wprowadzona edukacja europejska. Termin edukacja nieobca jest instytucjom związanym ze zdrowiem. Często termin edukacja związany jest z profilaktyką zdrowotną. Edukacja finansowa do niedawna była zastrzeżona dla grona ekonomistów, finansistów, obecnie edukacja finansowa dostępna jest dla szerokiego grona społeczeństwa, dla których termin edukacja finansowa nie stanowi tabu.

Pozostałe artykuły o szkole i edukacji: