PRZEKAZ TELEWIZYJNY A AUDIOWIZUALNOŚĆ

PRZEKAZ TELEWIZYJNY A AUDIOWIZUALNOŚĆ
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

PRZEKAZ TELEWIZYJNY A AUDIOWIZUALNOŚĆ

Sposoby artykulacji kultury są wypadkową biologicznych możliwości i kulturo­wych wzorców. Konstytucja ludzkiego organizmu stwarza odbiorowi świata pewien wachlarz możliwości, którego faktyczne funkcjonowanie współkształtują wzory kultury. Ten zasób możliwości oparty na kondycji psychofizycznej czło­wieka stanowi nasze wyposażenie antropologiczne. Natomiast wzory kultury wy­pracowane przez daną społeczność, działające w niej z siłą przymusu kulturowego, każdorazowo aktualizują i modelują wyposażenie antropologiczne swoich uczest­ników. To dopiero kultura, jej typ, czyni z tego wyposażenia użytek: wyprowadza z potencjalności w społeczną realność. Ukształtowanie kultury, jej cechy rzeczowe sprzyjają bowiem określonej strukturze preferencji w odbiorze, nakierowują kodo­wanie na pewne rzeczy i pewne tylko ich wymiary. Tworzą rodzaj filtru, który formuje „rzeczową infrastrukturę” tej kultury i poprzez ten filtr każą ją odbierać swoim członkom.

Pozostałe artykuły o szkole i edukacji: