Poznanie człowieka

Poznanie człowieka
1 vote, 3.00 avg. rating (70% score)

Określenie „zbiory rozmyte” jest jeszcze bardziej trafne w od­niesieniu do klasyfikacji osób i takich codziennych kategorii, jak „ekstrawertycy”, „mruki” czy „specjaliści od public relations”. Trudno byłoby znaleźć taki zbiór koniecznych i wystarczających cech wspól­nych wszystkim reprezentantom określonej kategorii osób, który można by uznać za kryterium rozstrzygające o przynależności katego­rialnej \ Chociaż większość ekstrawertyków to ludzie gadatliwi i towa­rzyscy, niektórych spośród nich charakteryzuje nie tyle serdeczność i przyjacielskość, ile chęć dominowania i obrotność, ewentualnie są towarzyscy, lecz tylko w pewnych sytuacjach. W przypadku takich kategorii, jak „esktrawertycy”, istnieje kontinuum przynależności niektórzy ludzie są „lepszymi” ekstrawertykami niż inni — a nie stały zbiór kryteriów, które każdy ekstrawertyk spełnia równie dobrze. Granice między kategorią „ekstrawertycy” a innymi pokrewnymi kategoriami są rozmyte. Określona osoba może być zarówno intro­wertykiem, jak ekstrawertykiem albo przejawiać „zachowania świad­czące o niezrównoważeniu emocjonalnym” równie dobrze, jak „za­chowania ekstrawertywne”. (Czy na pogrzebie wesoło i towarzysko zachowuje się „ktoś dziwny” czy „ekstrawertyk”)? Co więcej, za­chowania ludzi, a zatem i atrybuty decydujące o przynależności kategorialnej, są zależne od zmiennego kontekstu sytuacyjnego.

Pozostałe artykuły o szkole i edukacji: