Nawodnienia podsiąkowe

Nawodnienia podsiąkowe
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Nawodnienie podsiąkowe polega na piętrzeniu wody za pomocą zastawek i jazów w rowach i kanałach, skąd następnie przesiąka do gleby. Przy dostatecznej ilości wody w rowach otwiera się co kilka dni zastawki. Powoduje to zmianę poziomu lustra wody w rowach oraz w profilu glebowym zasilanym z rowów przez podsiąkanie. Zmiana poziomu wody powoduje lepsze napowietrzenie profilu glebowego. Jeśli wody starcza jedynie na jednorazowe napełnienie rowów, to za pomocą zastawek tak długo utrzymuje się ją w spiętrzeniu, dopóki nie przesiąknie w głąb gleby. W dolinach rzecznych do nawodnień służą również jazy piętrzące, budowane na rzekach. Spiętrzona jazem woda może być wprowadzana do rowów i z nich przesiąkać do gleby. W niezbyt rozległych dolinach o małych spadkach spiętrzona w rzece woda przesiąka wprost do gleby w całej dolinie i podtrzymuje w ten sposób wodę gruntową na poziomie dogodnym dla roślin. Do nawodnień można też wykorzystać wodę nagromadzoną wiosną w zbiornikach, kierując ją za pomocą odpowiednich odprowadzalników do rowów osączająco-nawadniających. Łąki i pastwiska wymagają nawodnień.

Pozostałe artykuły o szkole i edukacji: