Metody opisane przez Freuda

Metody opisane przez Freuda
1 vote, 2.00 avg. rating (60% score)

Ilustruje to ciekawy eksperyment Moraya. Prosił on osobę badaną o śledzenie w jednej słuchawce kolejnych komunikatów i następnie o ich powtarzanie. Zadanie to okazało się nader złożone. Słuchanie aktualnego komunikatu i powtarzanie w tym samym czasie komunikatu poprzedniego wymagało całkowitej koncentracji uwagi. Badany był tak skupiony na zadaniu, że nie odbierał żadnych innych informacji z otoczenia społecznego. Gdy jednak eksperymentator nadawał w drugiej słuchawce jego nazwisko lub jakieś inne dane dotyczące jego biografii, badany bez trudu je spostrzegał. Mimo znacznej koncentracji na zadaniu, docierały one do jego świadomości. Informacje o „ja”, czyli informacje gorące, są zatem tak istotne dla człowieka, że asymiluje je nawet w sytuacji trudnej. Opinie, diagnozy i oceny społeczne, które płyną ze świata ze-

wnętrznego, permanentnie zagrażają hubrystycznemu obrazowi. Zagrażają osobistym złudzeniom i fantazjom. Chcąc utrzymać i utrwalić je, człowiek musi stosować skuteczne metody kontroli informacji zewnętrznej i wewnętrznej. Metody te po raz pierwszy zostały opisane przez Freuda. Już pod koniec XIX wieku zwrócił on uwagę, że „ego” odrzuca i deformuje’ fakty, które mu zagrażają, że unika niewygodnej prawdy

0 sobie. System kontroli informacji osobistych, zgodnie ze współczesną wiedzą, jest złożony i zróżnicowany. Dominują w nim takie metody, jak blokowanie danych zagrażających, deformacja. 1 rewizja faktów z własnej biografii oraz wszechstronne propagowanie swojej osobowości ponadprzeciętnej. Stosując je człowiek często łamie moralne zasady i demokratyczne formy postępowania.

Pozostałe artykuły o szkole i edukacji: