Materia umysłu

Materia umysłu
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Materia umysłu

Wszystko to jest wynikiem ewolucji, a więc wynikiem dobo­ru naturalnego działającego na przestrzeni setek milionów lat. Nic dziwnego, że kryzysy nauki o mózgu i psychologii nie są tak wyraźne i jasne jak kryzysy w fizyce. Sama złożoność zjawiska jest o wiele większa. Jak już wykazałem, kryzys ukazuje się w całej swojej okazałości, jeśli tylko ktoś zdobędzie się na to, by odnieść do siebie różne poziomy i wyjaśnić naturę związku między strukturą a funkcją.Co można uczynić, by pogodzić współdziałanie wielu pozio­mów i rozwiązać problem struktury i funkcji, jaki prezentują? By odpowiedzieć, musimy zidentyfikować krytyczne kwestie i skonstruować teorię, unikając błędów. Teoria ta musi być naukowa, a więc sprawdzalna metodami eksperymentalnymi. Nie oznacza to jednak, że na każdym ze swych poziomów powinna umożliwiać nam formułowanie hipotez, nie musi też podlegać bezwzględnej i natychmiastowej weryfikacji.

Pozostałe artykuły o szkole i edukacji: