Kursy bhp

Kim jest inspektor BHP?

Zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy są ważne w praktycznie każdej fabryce, laboratorium czy nawet w biurze. W związku z tym prawie każda firma zatrudnia swojego inspektora BHP, czyli osobę, która ma być odpowiedzialna za bezpieczeństwo w zakładzie, analizę i ocenę ryzyka na stanowiskach pracy. Inspektor ma za zadanie czuwać nad przestrzeganiem przepisów i zasad oraz organizować wewnętrzne kursy BHP dla pracowników firmy. Osoba zatrudniona na stanowisku inspektora powinna mieć wyższe wykształcenie oraz odpowiednie uprawnienia w zakresie BHP. Poza tym powinien wykazywać się wiedzą w zakresie ochrony przeciwpożarowej, znajomością norm ISO oraz prawa pracy i przepisów dotyczących ochrony środowiska. Mile widziane są także cechy przywódcze i umiejętności negocjacyjne oraz znajomość języka angielskiego i obsługi komputera. Organizując kursy BHP, inspektor musi kontaktować się z innymi pracownikami w firmie, zatem komunikatywność, umiejętność pracy w grupie jest także niezwykle ważna. Przydatnymi cechami są także bardzo dobra organizacja pracy, zdolność koncentrowania się, podzielność uwagi i umiejętność publicznego zabierania głosu i skupiania na sobie uwagi słuchaczy. Osoba na tym stanowisku powinna być ogólnie sprawna fizycznie i zdrowa.
Inspektor BHP może być nie tylko pracownikiem firmy, ale także może znaleźć zatrudnienie na przykład w Państwowej Inspekcji Pracy. Zarobki osoby na takim stanowisku są zwykle w okolicach średniej krajowej, ale to jest zależne od działu gospodarki, w którym znajduje zatrudnienie.

Pozostałe artykuły o szkole i edukacji: