KULTURA WSPÓŁCZESNA

KULTURA WSPÓŁCZESNA
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Kultura współczesna, zwłaszcza drugiej połowy XX wieku, preferuje, jak sądzę, audiowizualne doświadczenie świata, to znaczy nastawienie na łączne wydobywa­nie z napływających informacji aspektów audialnych i wizualnych, i na scalenie ich w spójną całość znaczeniową. Sprzyjało to, a być może dopiero sprzyja, wypraco­wywaniu integralnego mechanizmu odbiorczego, który nazywam syndromem audiowizualnym. Informacje płynące z różnych źródeł, różnymi kanałami przetwarzane są przez ten integrujący mechanizm odbiorczy w audiowizualny kompleks znaczeniowy. Stąd audiowizualność właśnie stanowi swoisty układ odniesienia, poprzez który funkcjonują operacje kodowe, układ, wobec którego uruchamiane są zarówno kody materiałowe, jak kody znaczeniowe. Audiowizual­ność stała się czy też staje się podstawą orientacji w otoczeniu uczestników współ­czesności i dominującym sposobem artykulacji kultury. Interesuje mnie wyłącznie jako fakt kultury. W komunikacji społecznej XX wieku czołową rolę odgrywają nowe jej dziedziny kino i telewizja. Ich audiowizualność, oparta na technikach reprodukcyjnych, ksz­tałtowała się stopniowo.

Pozostałe artykuły o szkole i edukacji: