Komety Polskie

rp_nauka90.jpgW katalogach komet znaleźć możemy także nazwiska polskich odkrywców. Ich listę otwiera astronom krakowski Marcin Bylica z Olkusza, który – jak to niedawno stwierdzono – w roku 1468 odkrył pierwszą ?polską” kometę. Dotąd miejsce to zajmował Jan Heweliusz, sławny nasz astronom z XVII wieku, często przyrównywany do Tychona Brahego. I on również, podobnie jak wielki astronom duński, mniej zajmował się rozważaniami teoretycznymi, skupiał się przede wszystkim na obserwacjach nieba. chociaż w tamtych czasach znano już lunetę, Heweliusz – tak samo jak Tycho Brahe – posługiwał się jeszcze dawnymi przyrządami. W swym obserwatorium miał naturalnie lunety, lecz niebo obserwował nie tylko nimi, ale i za pomocą powszechnie w średniowieczu stosowanych sekstantów i kwadrantów. Ich szczegółowe opisy i piękne ryciny zamieścił w dziele Machina Coelestis. Heweliusz urodził się 28 stycznia 1611 roku w Gdańsku. Tu otrzymał staranne wykształcenie, pogłębiając je podczas studiów odbytych w Holandii i podróży do Anglii i Francji. Do rodzinnego miasta wrócił w roku 1634 i parę lat później własnym sumptem założył na dachach swych domów wspaniałe na owe czasy obserwatorium astronomiczne, wyposażając je zarówno w przyrządy własnego wyrobu, jak i w narzędzia sprowadzone z zagranicy.

Zobacz też..

Dane o orbitach komet gromadzi się w specjalnych katalogach. Są one przydatne do różnych celów, a między innymi do identyfikacji odkrytego obiektu, gdyż często – jak się później okazuje – był on już w przeszłości obserwowany. Pod koniec ubiegłego stulecia astronom niemiecki Johann G. Galie wydał katalog, który zawiera dane o orbitach komet obserwowanych do roku 1894. Tuż przed drugą wojną światową ukazał się katalog japońskiego astronoma I. Yamamoto, obejmujący dane o orbitach 647 komet. Astronom czeski Jiri Eouska wydał w roku 1953 uzupełnienie do tego katalogu, zawierające dane o orbitach 99 komet obserwowanych w latach 1036-1949 i na nowo opracowany przegląd komet okresowych. W tym samym prawie czasie ukazał się katalog astronoma francuskiego Fernana Baldeta podający dane 763 kometach obserwowanych od roku 466 p.n.e. do roku 1952. Bardzo szczegółowy katalog został opracowany i wydany w roku 1961 pod kierunkiem astronoma angielskiego J.G. Portera. Zawiera on dane o orbitach 829 komet, obserwowanych od roku 239 p.n.e. do roku 1960. Liczba ta obejmuje 54 komety krótkookresowe obserwowane co najmniej podczas dwóch powrotów, 40 komet krótkookresowych obserwowanych tylko jeden raz, 116 komet długookresowych, 291 komet o orbitach parabolicznych 65 komet z orbitami hiperbolicznymi. I wreszcie w roku 1976 astronom amerykański Brain Mars- den ooublikowal katalog orbit dla 964 pojawień komet. Znalazły się w nim dane dla 102 komet krótkookresowych, 155 komet długookresowych, 283 komet parabolicznych i 85 komet poruszających się po orbitach hiperbolicznych.

Pozostałe artykuły o szkole i edukacji: