Geolog

Geolog
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Geolog

Geolog jest to specjalista, który bada budowę i dzieje Ziemi oraz procesy geologiczne, którym ona ulegała kiedyś i ulega współcześnie. Jako teoretyk, geolog porusza się w dziedzinie geologii podstawowej. W praktyce geolog porusza się w dziedzinie geologii stosowanej. Każda z tych dziedzin dzieli się na wiele dziedzin szczegółowych, m.in. na geologię historyczną czy dynamiczną. Na studia geologiczne, które nie są zbyt popularnym kierunkiem, dostać się jest łatwo. Wystarczy zaliczyć rozmowę kwalifikacyjną, ewentualnie konkurs świadectw. Wymagany zakres wiedzy nie wykracza poza ramy wyznaczone przez program nauczania w szkole średniej.

Studia geologiczne trwają przeważnie pięć lat i są studiami magisterskimi (na uniwersytetach) lub inżynierskimi (na politechnikach). Na niektórych uczelniach daje się szansę ukończenia ich po trzech latach z tytułem licencjata. W tym zawodzie, podobnie jak w stosowanych naukach przyrodniczych, liczy się pasja badawcza, zamiłowanie do rozwiązywania zagadek (problemów naukowych) i logiczne, dedukcyjne myślenie.

Jeśli ktoś wybiera karierę naukową, musi mieć cierpliwość do pracy laboratoryjnej, jeśli zaś chce być geologiem praktykiem, powinien być przygotowany do pracy w terenie, do łączenia wiedzy geologicznej z jej zastosowaniami w górnictwie, budownictwie czy przemyśle wydobywczym. Zawód ten nie szczyci się dużym statusem społecznym w Polsce, aczkolwiek kojarzony jest z czymś niezwykłym trudnym, czego każdy nie może robić. Aby pracować jako geolog trzeba mieć geologiczne wykształcenie, nie ma innej możliwości.

Pozostałe artykuły o szkole i edukacji: