Funkcja estetyczna

Funkcja estetyczna
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

SIŁA EKSPRESJI

Siłę ekspresji „aktorów” dopełnić swoją próbą rozumienia. Nie po to, aby z oceny zrezygnować, lecz by ocenę sformułować odpowiedzialnie. Postępowanie na zewnątrz sytuacji, chociaż ponad wszelką wątpliwość uniemożliwia bycie aktorem zdarzeń, nie musi być bierne samo przez się, nie wyklucza przecież aktywności percepcyjnej, emocjonalnej oraz intelektualnej: stwarza szansę poznawania i ucze­nia się. Nie pomijając więc różnic między byciem wćwnątrz i z zewnątrz sytuacji – prze­ciwnie, uwypuklając je – a także nie neutralizując oczywistych napięć między doświadczeniem bezpośrednim a doświadczeniem pośrednim, proponuję owe róż­nice i napięcia interpretować na podobieństwo stosunku jaki zachodzi między empirią a jej opisem, między praktyką a refleksją nad nią. Uważam, że audiowi­zualna komunikacja o rodowodzie technicznym dzięki pośredniości obserwacji – dystansowi – rewelacyjnie rozszerza i powiększa naszą wiedzę o ludzkich zachowa­niach, a także otwiera nieobecne uprzednio możliwości przed samopoznaniem i samowiedzą.

Pozostałe artykuły o szkole i edukacji: