Formy edukacji

edukacja (4)Edukacja występuje w czterech różnych formach.

Pierwsza z nich – edukacja formalna odbywa się na etapie edukacji szkolnej, na studiach i w ramach szkoleń. Prowadzi ona zwykle do uzyskania dyplomu lub certyfikatu. Oparta jest na określonej z góry metodologii. Edukacja nieoficjalna, zwykle odbywa się równocześnie z oficjalną i nie ma na celu uzyskania formalnego potwierdzenia w postaci dyplomu. Może mieć miejsce np. w miejscu pracy lub w organizacjach różnego typu (młodzieżowe, sportowe, związki zawodowe itd.). Aktywności edukacyjne tego rodzaju mogą tworzyć osoby uczące się.
Edukacja nieformalna trwa przez całe życie człowieka podczas kształtowania się jego zasad i wartości. Odbywa się ona na podstawie doświadczeń życiowych i oddziaływania mediów. Zalicza się do niej konkursy edukacyjne, filmy, gry multimedialne oraz edukację rozrywkową
Samoedukacja stanowi formę wzbogacania własnej wiedzy, która została już zakończona w wyniku edukacji formalnej. Ostatnia forma to edukacja akcydentalna (ad hoc), która wynika z codziennych sytuacji, niekoniecznie zaplanowanych, ale cennych z punktu doświadczenia życiowego.

Pozostałe artykuły o szkole i edukacji: