FORMALNE ZRÓŻNICOWANIE

FORMALNE ZRÓŻNICOWANIE
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

FORMALNE ZRÓŻNICOWANIE

Zróżnicowanie formalne programu (lub programów) wywołuje wrażenie możli­wości wyboru. Odbiorca o silnym poczuciu podmiotowości, partnerstwa, jest bar­dziej skłonny zinternalizować, przyswoić przekazywane treści, co przecież wydaje się głównym celem telewizji, jak zresztą każdego środka masowego komuni­kowania. Na zakończenie jeszcze jedna uwaga. Telewizja, przez najbardziej masowy odbiór, jest obecnie podstawowym źródłem norm językowych, jak również norm zachowania. Tworzenie wzorców nie zawsze bywa świadome i tego (na szczęście) trudno wymagać od nadawców przekazów telewizyjnych. Upowszechnianie pew­nych zwyczajów językowych jest jednak jednocześnie upowszechnianiem sposobów widzenia świata. Trudno przecenić rolę telewizji w kreowaniu nie tylko pewnych obrazów rzeczywistości, ale także pewnych rodzajów świadomości. Nawet przy deklarowanej często niechęci do przyjmowania przekazywanego przez telewizję obrazu otaczającego świata za prawdziwy, odbiorca nie może uniknąć wpływu tego, co telewizja jest w stanie z nim zrobić – dzięki specyfice swojego języka.

Pozostałe artykuły o szkole i edukacji: