Farmaceuta

Farmaceuta

Farmaceuta, czyli aptekarz, zajmuje się sporządzaniem, analizowaniem, klasyfikowaniem, przechowywaniem i wydawaniem leków. Farmaceuta to nie tylko potocznie rozumiany aptekarz, który sprzedaje leki. Jest to głównie naukowiec pracujący nad rozwojem i badaniami nad lekiem, czyli zwykle pracownik firmy farmaceutycznej. To także w niektórych przypadkach analityk rynku, którego zadaniem jest ocenianie, czy dany lek ma szansę na powodzenie na rynku farmaceutycznym. Poza tym współczesny farmaceuta może być specjalistą w poszczególnych dyscyplinach naukowych.

Przykładami takich dziedzin jest np. chemia farmaceutyczna (chemia leków) , farmacja stosowana (technologia postaci leków) , farmakognozja (nauka o substancjach pochodzenia roślinnego, które są wykorzystywane jako leki) czy farmakologia. Aby zostać dobrym farmaceutą, należy posiadać takie cechy jak odpowiedzialność, umiejętność logicznego myślenia, doskonała pamięć, ponadto kultura osobista. Farmaceuta powinien znać nie tylko leki, ich skład, synonimy, ale przede wszystkim działanie i zagrożenia związane z ich stosowaniem. Farmaceuta wie także wiele o różnego rodzaju chorobach.

Farmaceuta musi umieć rozpoznać potrzeby rynku, czyli potrzeby pacjentów, a więc powinien być również specjalistą do spraw marketingu. Aby zostać farmaceutą należy ukończyć studia farmaceutyczne na akademii medycznej. Egzamin wstępny na ten kierunek jest niezwykle trudny. Studia na akademii medycznej są specyficzne. Na farmacji są to w znacznej mierze ćwiczenia laboratoryjne, doświadczenia, a jedynie część stanowią wykłady.

Pozostałe artykuły o szkole i edukacji: