Edukacja przyszłości

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEdukacja i szkolnictwo zmieniają się w zależności od epoki. Współcześnie żyjemy w erze informacji. Najistotniejsza jest komunikacja i to, co z nią związane. Równocześnie bardzo rozwijają się technologie, powstają nowe wynalazki, a do urzędów patentowych zgłaszane są nowe patenty. Polska nie dominuje w dziedzinie innowacji technologicznych, choć mamy zdolnych młodych wynalazców jak Olga Malinkiewicz, która wynalazła perowskity czy Mateusz Kruczek, który pracuje nad budową protez sterowanych myślą.

Edukacja powinna zatem być nastawiona na rozwój i na komunikację. Oznacza to konieczność wprowadzenia do szkół zajęć typu programowanie i robotyka, ale także rozwój ciała i umysłu poprzez dodatkowe zajęcia takie jak taniec, gra w szachy czy gra na instrumentach muzycznych. Kurs na komunikację to częstsze wykorzystanie pracy w grupach podczas lekcji, poszerzanie umiejętności rozumienia emocji oraz nauka języków obcych. Społeczeństwa o edukacji na wysokim poziomie to społeczeństwa ludzi szczęśliwych i samoświadomych, choć nie zawsze uległych władzy. Rozumieją to doskonale reżimy totalitarne, w których promowana jest nauka wąskotorowa i na niskim poziomie.

Pozostałe artykuły o szkole i edukacji: