Edukacja domowa

edukacja (11)Niektórzy rodzice decydują się na kształcenie swoich dzieci w domu, jest to edukacja domowa. Nie jest ona zbyt popularną formą kształceni, jednak niektórzy się na nią decydują. Rodzice zabierają dziecko w różne miejsca, by uczestniczyło w procesie edukacji. Są to plenery, muzea, teatry, wycieczkach, udział w kołach zainteresowań . Edukacja domowa jest legalną formą edukacji w Polsce, choć mało praktykowaną. Dzieci uczą się przede wszystkim pod kierunkiem swoich rodziców. W edukacji domowej często biorą udział również osoby spoza rodziny, wynajęci nauczyciele, opiekunowie. Dzięki intensywnym kontaktom z poszczególnymi członkami rodziny, z nauczycielami, następuje proces socjalizacji dzieci. W tym sposobie nauki, uczenie się dostosowane jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Rozwijane są w szczególny sposób zdolności i zainteresowania dzieci. Zgłębiają swoje pasje i ciekawość świata. Proces kształcenia jest również zaplanowany według własnego planu dnia. Rodzice rezygnują z niektórych obowiązków, by więcej czasu poświęcić dziecku.

Pozostałe artykuły o szkole i edukacji: